Scouting Nederland

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren.

Wat is Scouting nu precies? Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

Scouting in Blaricum

De groep heeft de naam Tymen de Sayer gekregen en is in 1987 van start gegaan. Tymen de Sayer leefde van 1603 tot 1658 en was de eerste pastoor van Blaricum (1628-1635). De man was goed voor de mensen van zijn dorp en ieder­een hield van hem. Helaas moest hij in 1635 in opdracht van de geestelijke overheid vertrekken naar Laren en later naar Hilversum.

Zijn wapen dragen alle leden van onze groep achter op onze groepsdas. Het is een roos tussen twee doornentakken. De roos betekent: leven. De doornen betekenen: bescherm het. Dat doornen prikken weten we allemaal. Tymen "prikte" ook de mensen met scherpe opmerkingen. Hierdoor werden de mensen aan het denken gezet. Zijn lijfspreuk was dan ook "Pungit et Ungit" wat wil zeggen: Hij prikkelt en zalft.

Tymen is dus een voorbeeld voor de groep. Als scout moet je de natuur beschermen en eerbied hebben voor je medemens. Je moet leren tegen de "prikkels" van kritiek te kunnen. De Tymen de Sayer groep is een groep die open staat voor iedereen ongeacht wat hij of zij ook gelooft.

Bijzonder is om te vermelden dat Scoutinggroep Tymen de Sayer 1 erelid heeft gehad. Oubaas M.W. de Graaf heeft vele functies binnen onze groep vervuld en is een van de drie mensen die Scouting in Blaricum weer mogelijk hebben gemaakt.

Onze organisatie

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, verkenners, rowans en stam. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Bestuur

Het verenigingsbestuur van Scoutinggroep Tymen de Sayer Blaricum bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de groepsbegeleider en één of meerdere bestuursleden. Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken, voert besluiten van de groepsraad uit, int de contributie, bereidt de vergaderingen van de groepsraad en stichting voor, en vertegenwoordigt de groep naar buiten toe.

De groepsraad

De groepsraad is het overleg- en beslisorgaan dat verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken binnen onze groep. De groepsraad bestaat uit: de leden van het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speltakken, de overige personen, die een functie in de groep vervullen en twee afgevaardigden namens de stam. Alle leden van de groepsraad zijn lid van Scouting Nederland.

Stichting Scouting Blaricum

Scoutinggroep Tymen de Sayer wordt voor o.a. het beheer van de gebouwen ondersteund door Stichting Scouting Blaricum. Goed is om te vermelden dat leden van ons Stichtingsbestuur ook vrijwilligers zijn die kinderen hebben bij een van de speltakken van Scoutinggroep Tymen de Sayer of zelf oud lid zijn geweest.'